Hem

DMA AB

Dala Miljö & Anläggningsteknik AB

Din Miljökonsult!

Tjänster inom

Miljö- och Avfallsteknik

 

Dala Miljö & Anläggningsteknik AB

 

DMA AB har sin bas i Falun och startade sin verksamhet år 2009. DMA AB erbjuder tjänster inom Miljöteknik och Avfallsteknik. Vi är ett litet företag som genom en bred kunskap och ett stort kontaktnät löser de flesta problemställningar inom våra specialområden. Våra huvudsakliga arbetsområden är förorenad mark och förorenade byggnader samt avfallshantering.

Våra Kunder

Våra kunder är små och stora, privata och offentliga. DMA AB arbetar direkt mot kund eller som underkonsult/-entreprenör i större projekt.

 

De flesta av våra kunder finns i Dalarna men vi utför även uppdrag runt om i hela Sverige.

Vi utför tjänster som:

 

 • Projektledning och byggledning
 • Studier och Undersökningar
 • Provtagning
 • BAS P Miljöentreprenader
 • Tillstånd och anmälningar
 • Inventering
 • PCB-inventering
 • Asbestinventering
 • Materialinventering inför rivning
 • Miljöinventering
 • Dagvattenhantering
 • Avfallsklassiciering
 • Avfallshantering
 • Miljökontroll
 • Rivning
 • Marksanering
 • Deponitäckning

 

Copyright © 2015 ---

All rights reserved